"Valter"

Idemo zajedno

KO SDP BiH Tuzla: “hodžini” jurišnici huškaju i šire dezinformacije

Spread the love

KO SDP BiH Tuzla: “hodžini” jurišnici huškaju i šire dezinformacije

Nakon tendencioznih i neistinitih izjava DF-a o Amandmanima Kluba SDP BiH
Tuzla oštro demantujemo neistine iznesene u javnom prostoru.
Naime, početak opremanja MUP-a i civilne zaštite počinje sa Vladom SDP-a, a
što je dokazivo kroz sredstva planirana u Budžetu za 2021. i 2022. godinu.
Smjenom Vlade, nova Vlada predvođena SDA i DF priprema Rebalans u kojem se
nalaze i namjenska sredstva Federalne Vlade, a čija je namjena opremanje MUP-
a, odnosno nabavka transportera i oružja. Za ovaj Rebalans Budžeta, iako
opozicija, glasao je i Klub SDP, između ostalog i zbog sredstava koja su planirana
za opremanje MUP TK.
Ovdje treba posebno naglasiti i to da su sredstva Federalne Vlade namjenska
sredstva, koja se po utrošku moraju pravdati, pa prema tome ne postoji
mogućnost da se namjena tih sredstava promijeni Amandmanom bilo kojeg
Kluba, pa ni Kluba SDP-a.
Sasvim drugo je pitanje zašto ta sredstva još uvijek nisu utrošena i zašto nije
nabavljena planirana oprema i oružje.
U Budžetu za 2023. godinu na spomenutom kodu, kod Uprave policije, se nalaze
prenesena i neutrošena namjenska sredstva Federalne Vlade (a čija namjena se
ne može mijenjati, kako smo već objasnili) i sredstva predviđena Budžetom, a
koja se odnose na gradnju i rekonstrukciju objekata koje koristi Uprava policije.
Amandman koji smo mi uputili se odnosio na ovaj dio sredstava koji je
namijenjen za obnovu objekata.
Posebno je zanimljivo da DF vješto izbjegava da kaže zašto nije za to da se
planiraju sredstva u Budžetu TK za penzionere, a što se spomenutim
amandmanom traži.
Ovo posebno čudi jer su se u izbornoj godini utrkivali sa pojedinim poslanicima
SDA da se dodvore ovoj populaciji. Očito da je briga za penzionere bila laž i
običan populizam isto kao što je i sada pisanje ovih bezidejnih saopćenja punih
laži i neistina.