"Valter"

Idemo zajedno

Majke i djeca sa invaliditetom iz UG “Majke hendikepirane djece” Tuzla najavili ulične proteste

Spread the love

U UG “Majke hendikepirane djece” iz Tuzle, formirano davne 1997. godine je neprofitna organizacija koja okuplja roditelje i djecu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona.

U Bosni i Hercegovini nema sistemskog rješenja pristupu inkluziji kroz jedinstvene predškolske i školske a pogotovo za djecu starije dobi, rehabilitacija i liječenje djece koja često imaju i neka druga oboljenja, su izuzetno skupa i predstavljaju veliki teret za roditelje te su prinuđeni tražiti pomoć kroz razna udruženja kao što je i Udruženje “Majke hendikepirane djece” iz Tuzle.

Mnogi donatori su pomagali ovo Udruženje pa tako i u obnovi objekta u kojem godinama djeluje ovo Udruženje.

Jedan od donatora koji pomaže Udruženje je i BH Telekom.

Članovi i  djeca sa invaliditetom ovog Udruženja a u okviru manifestacije “Pruži mi ruku” pisali su poruke i crtali crteže i slali na adresu BH Telekoma.

Na istoj manifestaciji rukovodstvo Udruženja iznijelo je problematiku oko djelovanja u okviru ovog prostora i prevelikom cijenom najma.

Roditelji su se složili da se obrate institucijama vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona i da se pokuša pronaći zajedničko rješenje oko finansiranja ovog objekta.

Ukoliko se ne postigne dogovor majke iz Udruženja zajedno sa djecom potražiti rješenje na ulici.

O problematici i radu Udruženja obratila nam se predsjednica Sajda Arnautović: