"Valter"

Idemo zajedno

Od januara 2021. predstavnici političkih stranaka i nevladinih organizacija zajedno u borbi za zaštitu životne sredine

Spread the love

 Ovo je glavni zaključak i rezultat ekološkog foruma „Kreiranje zelenih politika na lokalnom nivou“ koji je realizovan danas u Ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla.

Mreža aktivnih zajednica kao organizator foruma ugostila je predstavnike političkih stranaka koje će u naredne četiri godine participirati u Gradskom vijeću Grada Tuzle. Učesnici foruma bili su: Omer Berbić (Naša stranka), Denis Bećirević (Socijaldemokrati BiH), Srećko Škrobić (Platforma za progres), Admir Čavalić (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) i Vedran Stuhli (Stranka demokratske akcije), pored predstavnika političkih stranaka u forumu su učestvovale Džemila Agić (Centar za ekologiju i energiju) i doktorica komunikologije Amela Delić (viša asistentica na odsjeku Žurnalistika, Filozofskog fakulteta UNTZ). Moderator foruma bio je Ermin Avdić, generalni sekretar Mreže aktivnih zajednica. Forumu su prisustvovali i predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Grada Tuzle i organizacija civilnog društva.

Omer Berbić tokom diskusije izjavio je kako nije realno čekati sistemska rješenja sa viših nivoa vlasti, nego da je neophodno djelovati lokalno i na takav način vrišiti pritisak na više nivoe vlasti u preuzimanju odgovornosti u njihovim nadležnostima kada je u bitanju borba za zaštitu životne sredine. Vedran Stuhli je istakao kako se trebamo zalagati za međusektoralnu saradnju na lokalnom nivou radi efikasnijeg pristupa rješavanju ekoloških prioriteta. Srećko Škrobić naveo je kako se zalaže za dugoročne planove koji će osigurati kontinuitet aktivnog djelovanja na ovom polju. Denis Bećirević skrenuo je pažnju na nužnost prisustva eksperata iz različitih oblasti koji će davati prijedloge za inicijative, dok je Admir Čavalić pozvao sve na konkretne akcije, jednostavne korake koje će postupno voditi ka poboljšanju ekološke slike Tuzle. Džemila Agić je u svom izlaganju navela da je neophodno da se u narednom periodu fokusiramo na konkretne oblasti kada je u pitanju zaštita životne sredine a to su zrak i otpad, koji su pored ekološke svijesti građana identifikovani kao prioriteti. Amela Delić, pohvalila je političke stranke koje su u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji posvetili pažnju ekologiji više nego što je to bio slučaj do sada.

Ovo su samo neke od poruka koje su poslane sa današnje diskusije. Najznačajnije od svega, prema riječima Ermina Avdića, je to što su se u ovoj diskusiji učesnici uspjeli izdići iznad političkih razlika, što se došlo do zajedničkog zaključka svih učesnika o potrebi zajedničkog djelovanja javnog i civilnog sektora.

Diskusija je pored navedenih poruka i zaključaka, rezultirala i prijedlogom za konkretnu akciju. Naime, tokom januara 2021. godine učesnici foruma su se obavezali da, uz podršku Mreže aktivnih zajednica i njenih partnerskih organizacija, uključujući i predstavnike drugih političkih stranaka, rade na izradi Akcionog plana koji će jasno definisati inicijative i aktivnosti za 2021. godinu usmjerene ka borbi za zaštitu životne sredine.

Forum diskusija „Kreiranje zelenih politika na lokalnom nivou“ realizovala se kao aktivnost projekta „Ekološka mobilizacija mjesnih zajednica Grada Tuzle“ uz finansijsku i organizacionu podršku Grada Tuzla, Fondacije tuzlanske zajednice, Centra za ekologiju i energiju, Centra za kulturu i Radija Kameleon.