"Valter"

Idemo zajedno

Sadnja 1000 novih stabala u Tuzli

Spread the love

Grad Tuzla, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH) i u 2021. godini nastavlja realizaciju Inicijative za zeleniju i održivu budućnost (Go Green Pledge), koja ima za cilj sadnju drveća, kako bi se ublažili negativni efekti klimatskih promjena. U 2020. godini je, u okviru ove Inicijative, u Tuzli zasađeno 625, a ove godine je planirana sadnja 1000 sadnica. UNDP je od ukupnog broja sadnica sufinansirao 425, a Grad Tuzla 1.200 sadnica.

Ove godine partner  Gradu Tuzli u sadnji je i projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH“, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

U petak, 29.10.2021.,  na lokaciji Slana Banja, počela je sadnja 450 sadnica, a preostale sadnice će biti posađene u narednim danima na drugim lokacijama na području gradaTuzle. Sadnju realizuje Služba za komunalne poslove i gradnju i poslove mjesnih zajednica putem JKP Komunalac doo Tuzla.

 

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i Dario Milačak, ispred kancelarije UNDP-a Doboj, zajedno su posjetili danas lokaciju Slana Banja, gdje je zasađeno prvih 450 sadnica, od ukupno 1.000 sadnica koje će ovih dana biti zasađene na teritoriji gradaTuzle.

 

“Želim da pozdravim Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost. Svake godine UNDP potpisuje sporazum sa jedinicama lokalne samouprave. U prethodnoj godini smo radili sa petnaestak lokalnih zajednica, a već ove godine sa četrdesetak. Danas smo prisutni u gradu Tuzli, zahvaljujući odličnoj saradnji sa vlastima Grada Tuzle, na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost realizuje se u okviru projekta za ulaganje u javne objekte sa niskom stopom ugljika, sa kojim Grad Tuzla sarađuje. Implementator projekta je Razvojni program Ujedinjenih nacija. Ove godine određeno je ukupno 1.000 sadnica na jednu lokalnu zajednicu, gdje UNDP učestvuje sa 300 sadnica, a ostalo obezbjeđuje lokalna zajednica. Za očekivati je da će u cijeloj BiH biti posađeno oko 40.000 sadnica“, izjavio je Dario Milačak.

Ovom prilikom, gradonačelnik Jasmin Imamović izjavio je: „Početkom ovog stoljeća Evropska unija je saopštila cilj da se smanji emisija CO2 za 20% do 2020. godine. Jedan sam od evropskih gradonačelnika koji je potpisao to obećanje (Povelju gradonačelnika). Mi smo do 2020. godine postigli 33,5 % smanjenje emisije CO2. To smo postigli povećanjem i širenjem uređenih parkovskih površina, povećanjem pješačkih zona, zahvatima u saobraćaju, širenjem mreže toplifikacije i davanjem većeg podsticaja vezano za dekarbonizaciju i utopljavanje zgrada. Ozelenjavanje je važno jer, kako kaže nauka, jedno odraslo stablo eliminiše više od 15 kg CO2. Trebamo posaditi što više stabala. Mi radimo sa UNDP-jem i ovog puta ćemo posaditi 1.000 stabala širom Tuzle, posebno u kvartovima gdje je više saobraćajnica i gdje živi veći broj stanovnika.“

Sadnji drveća se, sa oduševljenjem, pridružila i grupa učenika OŠ Brčanska malta, koji su sa svojom nastavnicom bili u obilasku kompleksa Slana Banja.