"Valter"

Idemo zajedno

80 medalja za “Klub ritmičke gimnastike” Tuzla-Kreka na turniru u Kaknju

Spread the love
Poslije 30 godina vratio se sjaj uspjeha i medalja u DTV Partizan Kreka Tuzla zahvaljujući gimnastičkom “Klubu ritmičke gimnastike” Tuzla iz Kreke su stasali mnogi vrsni sportisti i gimnastičari naseg grada. Zahvaljujući zajedničkom trudu i zalaganju MZ Kreka, UG Krečani i KRG Tuzla, tradicija se nastavlja. Poslije 30 godina vratio se sjaj medalja i uspjeha u Kreku u sportsku dvoranu Društvenog doma Kreka zahvaljujući gimnastičarkama KRG Tuzla, koje su  na takmičenju u Kaknju, na III Princess kupu-turniru u ritmičkoj gimnastici osvojile ukupno 80 medalja.
Zlatne medalje osvojili su :
Baby grupa zlato: Una Salkanović, Asja Bečirović, Mia Aljić i Lorena Sarafijanović
Grupna kategorija 2015/2016 godište zlato:
Hana Mukić, Amna Turčinović, Iman Mustajbašić, Esma Ajdaslić,Nela Čomić i Maja Džambić
Druga grupa zlato:
Vilma Bujaković, Esma Berbić, Una Trebo, Sarah Spahić, Mia Sinanović, Lajla Softić i Hana Salihović
Grupa 2015/2016 godište zlato:
Andrea Trkulja, Delila Šehić, Ajna Hajdarević, Lejla Kanić, Elma Kanić, Sara Bulić i Amila Bulić, Sara Hadžimustafić i Dalal Halilbegović
Grupa sa obručem 2012. godište zlato:
Lejla Beha, Emina Omerović, Iman Mezetović i Amina Ibrišković
Grupna sa loptom zlato:
Dalila Adilović, Tajra Pejić, Asja Salkanović i Ines Kitić
Druga grupa sa loptom 2013. godište zlato:
Emily Drini, Tajra Ćosić i Ajna Bajkrić
Grupna 2011. godište zlato:
Elma Huremović Lamija Šehić, Jasmina Jovanović, Ena Omerašević i Ena Husanović
Grupna 2012. godište zlato:
Erna Halilović, Nejla Mešanović, Ajla Mujabašić, Selma Mandžukić i Asja Gradaščević
Grupa 2013. godište zlato:
Nora Porobić, Ivana Markanović, Tina Josipović i Majra Nurkić
Druga grupa 2013. godište zlato: Ema Pašić, Ema Uvalić, Elma Bečirović i Sumaja Avdić
Individualni nastup zlato: Asja Salkanović lopta, Dalila Adilović lopta i Ines Kitić vijača
Nastup sa rekvizitom zlato: Emili Džinić i Lejla Beha lopta
Nastup sa vijačom zlato: Tajra Ćosić
Nastup bez rekvizita zlato: Sarah Omazić
Individualni nastupi 2015. godište osvojene 3 srebra i 3 bronze:
Srebro: Esma Berbić, Tajra Pejić, Una Trebo, Majra Nurkić, Ena Omerašević, Lamija Šehić, Hena Husanović i Emina Omerović
Bronza: Una TreboVilma Bujaković, Sarah Hadžimustafić, Nađa čomić, Ajna Bahić, Elma Huremović,
Amina Ibrišković i Nejla Buševac