"Valter"

Idemo zajedno

ZAVRŠNI RADOVI NA UTOPLJAVANJU I ADAPTACIJI DOMA KULTURE „HUSINO“ U TUZLI

Spread the love

 

Grad Tuzla realizuje projekat „Adaptacija zgrade Kulturnog centra Husino i unapređenje energetske efikasnosti, MZ Husino, Grad Tuzla“, u vrijednosti od  111.126,60 KM, od čega su sredstva iz Programa integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u iznosu od 77.788,62 KM, uz učešće Grada Tuzle u iznosu od 33.337,98 KM.

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima obišao je u petak, 8.10.2021. godine radove na adaptaciji Spomen doma „Husinska buna“ u MZ Husino. Tom prilikom, gradonačelnik je izjavio: „Godinama njegujemo dobru saradnju sa UNDP i drugim međunarodnim organizacijama. U toj saradnji je najvažnije da radite transparentno, da poštujete rokove i da svojim radom steknete povjerenje. Zadovoljstvo mi je danas da pokažemo jedan od plodova dobre saradnje sa UNDP, koji povlači sredstva iz različitih fondova, ovog puta se radi o sredstvima Vlade Švicarske i dio sredstava je iz Budžeta Grada Tuzle. Imamo evo dobar plod saradnje na projketu adaptacije doma na Husinu, svojevrsnom simbolu Tuzle i Bosne i Hercegovine. Uspjeli smo da, pored utopljavanja zgrade i unutrašnjih radova, obnovimo i plato, koji je vrlo pogodan za ljetne manifestacije. Dobro nam je došlo i što je Federacija napravila ovaj kružni tok, tako da sada sve izgleda mnogo ljepše nego što je izgledalo prije godinu dana. Zadovoljan sam zbog građanki i građana Husina da je ovaj projekat završen.“

U realizaciju projekta su aktivno bili uključeni predstavnici mjesne zajednice Husino, te su obilasku radova prisustvovali predsjednik i član Savjeta mjesne zajednice Husino, Ševal Kikanović i Davor Marjanović. Ševal Kikanović je istakao da je u posljednje vrijeme jako puno projekata realizovano u MZ Husino: „Jako puno posla je urađeno u saradnju sa gradskom upravom i gradonačelnikom. Obnovili smo Dom, koji nije bio obnovljen 50 godina, izgradili smo igralište po svim pravilima, uradili dva asfaltna puta u dužini od 1,150 metara. Ukoliko se nastavi sa ovakvom saradnjom, mještani i građani Husina bi bili prezadovoljni”.

Davor Marjanović, član Savjeta MZ i predsjednik Udruge „Srce Husina“ je istakao podršku Grada Tuzle u realizaciji projekata Udruge, te kao jedan od primjera naveo projekat uređenja i opremanja prostorija Udruge, u šta su bili uključeni i brojni volonteri.

Realizaciju projekta je podržao Razvojni program UNDP, u okviru Programa integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i oba entitetska saveza općina/opština i gradova.

Grad Tuzla se javio na Javni poziv Federalnog ministarstva finansija za odjelu sredstava iz Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“, koja su obezbijeđena putem Projekta integriranog lokalnog razvoja, kojeg provodi UNDP (ILDP) BiH.

Kroz implementaciju projekta, unaprijeđena je energijska efikasnost objekta Doma kulture Husino, na način da je izvršena rekonstrukcija zgrade površine 701 m2 (postavljanje toplotne fasade na trenutno termički ne izoliranim spoljnim zidovima, izvršena je zamjena dotrajale stolarije, toplotna izolacija stropa, zamjena podova, sanacija zidova u Spomen sobi, zamjena dotrajalih oluka i sanacija dvorišta – asfaltiranje. Ujedno su uvedene i nove usluge korisnicima u Mjesnoj zajednici Husino.