"Valter"

Idemo zajedno

Najava obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije.

Spread the love

Ženska romska mreža „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine najavljuje uličnu akciju povodom

Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije.

08. marta 2022 god. na Međunarodni dan žena, ženska romska mreža „Uspjeh“ u Bosni i Hercegovini
započela je kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila 2022,
Svjetski dan Roma i Romkinja. Kampanjom šaljemo poruku da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj
nisu vidljivi u javnim politikama, ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne
osigurava dostojanstvo.
Rasna diskriminacija Roma i Romkinja u BiH je nažalost i dalje široko rasprostranjena i radi se o pojavi koja
predstavlja kritičnu prepreku za uključivanje Roma i Romkinja u šire društvo i djeluje tako da im
onemogućava uživanje jednakih prava, mogućnosti i korisnog socijalno-ekonomskog sudjelovanja. Postoje
mnogi primjeri koji ilustriraju rasnu diskriminaciju prema Romima/kinjama. Savremene pojave mogle bi,
uzimajući u obzir cjelokupni kontekst, uključivati, ali nisu ograničene na:
– ustrajanje na diskriminatornim stereotipima o Romima i Romkinjama i protiv Roma i Romkinja i
afirmiranje takvih stereotipa,
– okrivljavanje Roma i Romkinja, koristeći govor mržnje, za stvarne ili zamišljene socijalne, političke,
kulturne, ekonomske i javnozdravstvene probleme,
– stereotipizacija Roma i Romkinja kao osoba koje se bave kriminalnim radnjama,
– upotrebu izraza „Ciganin” kao pogrdu,
– poticanje, opravdavanje i počinjenje nasilja nad romskim zajednicama, njihovom imovinom i
pojedincima i pojedinkama,
– prisilna sterilizacija Romkinja,
– smatranje Roma i Romkinja kolektivno odgovornima za stvarne ili zamišljene postupke pojedinih
članova romskih zajednica,
– širenje govora mržnje protiv romskih zajednica u bilo kojem obliku, primjerice u medijima, uključujući
internet i društvene mreže.
U 11:00 sati , 21. marta 2022 godine na Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije ćemo biti
na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru gdje ćemo zajedno poslati poruku da kao
društvo ne smijemo tolerisati i trebamo iskorjeniti svaki oblik rasizma koji se temelji na ideologiji
rasne superiornosti.

Pozivamo Vas da nam se pridružite.